DeMini

Tiny House in Harderwijk – TE KOOP

Locatie

De gemeente Harderwijk is al jaren bezig om een pilotproject met off-grid Tiny Houses van de grond te krijgen. Dit is begonnen met een zoektocht naar een juiste locatie en het inventariseren of er daadwerkelijk interesse voor zou zijn. De eerste bijeenkomsten dateren terug naar de tweede helft van 2017. Uiteindelijk januari 2019 verscheen er een oproep naar pioniers die een off-grid tiny house willen bouwen en er in willen wonen. De locatie was geselecteerd en er bleek genoeg animo te zijn.

Om een juiste locatie te vinden zijn diverse locaties aan de volgende criteria getoetst:

  • De locatie kent op dit moment geen bouwontwikkelingen.
  • Aan een minimaal leefklimaat wordt voldaan (kijkend naar de milieutechnische aspecten zoals bodem, lucht en geluid). Mogelijk onder voorbehoud van te nemen maatregelen.
  • Voorzieningen (winkels, OV, gezondheidsfaciliteiten) zijn op loop- of fietsafstand.
  • Gemeente is grondeigenaar.
  • De locatie heeft bij voorkeur een woonbestemming.

Op basis van deze criteria is de locatie Rappad als meest geschikt beoordeeld en voorgesteld door het college B&W aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 1 november 2018 ingestemd met deze locatie. Het Rappad is een locatie aan de oostkant van de wijk ‘Drielanden’. De locatie ligt ten zuiden van de A28 en wordt begrensd met een grondwal. De grondwal dient om het geluid van de A28 en het naastgelegen spoor, tussen Utrecht en Zwolle, te beperken. Op het terrein is door de gemeente ook een pluktuin aangelegd. Deze is toegankelijk van iedereen, en iedereen mag hier ”plukken”.

Het doel van deze pilot is een plek bieden aan pioniers die met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk willen leven. De gemeente kan ervaring opdoen met off-grid wonen en met tiny houses. De nadruk zal voornamelijk liggen op duurzaamheid en innovatie. Nadat de off-grid tiny houses zijn gerealiseerd, gaan de pioniers deze zelf bewonen. Gedurende deze fase wordt de pilot gezamenlijk door de geselecteerde pioniers, omwonenden en de gemeente Harderwijk geëvalueerd en ervaringen met elkaar gedeeld.

De pilot duurt maximaal 10 jaar na verlening van de vergunningen. Na 5 jaar wordt besloten of de pilot wordt doorgezet voor nog eens 5 jaar op dezelfde locatie of op een andere locatie. Dit wordt besloten op basis van evaluaties. Na afloop van de pilot is de pionier zelf verantwoordelijk voor een nieuwe locatie voor de off-grid tiny house of andere huisvesting. Daarnaast zorgen de pioniers ervoor dat de gebruikte locatie wordt opgeleverd in de originele staat bij het verlaten van de locatie.